پویش تجهیز طب پاسارگاد (پویش الکترونیک)

پویش تجهیز طب پاسارگاد->پیشرو در ارائه خدمات نوین

لوگو ویدیوی آموزشی

video tutorial Oxylogger PE1011

راهنمای تصویری استفاده از خلوص سنج به همراه توضیحات نحوه نگهداری

[…]

استاندارد گاز اکسیژن طبی برای مصارف پزشکی - ویژگی ها و روشهای آزمون - INSO 3240
مانومتر
فلومتر