اکسیژن و گازهای موجود در هوا

اکسیژن و گازهای موجود در هوا اکسیژن و گازهای موجود در هوا اکسیژن : هوای اطراف ما ترکیبی از گازها، بیشتر نیتروژن و اکسیژن است، اما مقدار کمی بخار آب، آرگون، دی‌اکسیدکرین و مقدار بسیار کمی از گازهای دیگر نیز دارد. هوا همچنین شامل ذرات معلق، هاگ‌ها و باکتری‌ها نیز می‌شود. به خاطر عملکرد باد، ترکیب فعلی اطلاعت بیشتر دربارهاکسیژن و گازهای موجود در هوا[…]

گاز اسپن ، گاز صفر و کالیبراسیون آنالایزرها

گاز اسپن ، گاز زیرو تمامی آنالایزرهای گاز می بایست به صورت دوره ای کالیبراسیون گردند. اکثر آنالایزرها نیازمند کالیبراسیون صفر (Zero Calibration) و کالیبراسیون اسپن (Span Calibration) می باشند. گاز کالیبراسیون، جهت کالیبراسیون صفر (Zero Calibration) شامل گازهایی است که در نمونه مورد آنالیز وجود ندارند. به این معنا که از عناصری تشکیل شده است که اطلاعت بیشتر دربارهگاز اسپن ، گاز صفر و کالیبراسیون آنالایزرها[…]